சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சி

 

14.01.2017 ஷாலினி டிவி தஞ்சாவூர் பொங்கல் தின

சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற உள்ளேன்.

மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை ஜோதிடம் சார்ந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து

கொள்கிறேன். நன்றி.