சோதிடம் சார்ந்த நூல்களின் பெயர்கள்:

 

என் முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கு சோதிடம் சார்ந்த நூல்கள் தேவைப்படுகின்றன. கீழ்காணும் நூல்கள் இருந்தால் தெரியப்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும் நண்பர்களே.
சோதிடம் சார்ந்த நூல்களின் பெயர்கள்:
நவக்கிரக தர்க்க சோதிடம்.
சோதிட ரத்தினக் களஞ்சியமாலை .
சங்கராசாரியர் சோதிடம்.
இரேகை சாத்திரம்.
நவக்கிரக சிந்தாமணி.
தொடு குறி சாத்திரம்.
சகாதேவர் தொடு குறி சாத்திரம்.
ஆருட நூல்.
ஆஸ்தான கோலாகலம்.
சாதக பாரி சாதம்.
சீதா சக்கரம்.
மரண கண்டிகை.
அலகு நூல்.
சூடாமணி உள்ளமுடையான்.
வானியல் (அண்டத்தியற்கை யோசனை)
கிரகண கணிதம்.
பஞ்சாங்கம்.
சர நூல்.
சோதிடம் கணிப்பு.
சோதிடம் பலன் கூறுதல்.
சோதிடம் – நாடி.
சோதிடம் – முகூர்த்தம்.
கனவு – நிமித்தமும்.
வால்மீகர் தீப சூத்திரம்.
சந்தனக் கயறு .
பஞ்சபட்சி சாத்திரம்.
கவுளி காதல் சாத்திரம்.
சகாதேவர் நூல்.
நட்சத்திர ஆருடம்.
பல்லி சாத்திரம்.
சாக சந்திரிகை .
அட்டவர்க்கப் பலன் –
கனவுகளின் பயன் .
மரணக் குறிப்பு.
ஒட்டியம்.
சத்தியாரூடம்.
சோதிட அரிச்சுவடி .
சோதிடக் களஞ்சியம்.
சோதிட க்ரக சிந்தாமணி.
சோதிடச் சுருக்கம்.
சோதிடச் செய்திகள்.
சோதிட சங்கிரக சாராவலி.
சோதிட சங்கிரகம்.
சோதிட சந்திரகாவியம்.
சோதிட சாஸ்திரம்.
சோதிட சிகாமணி.
சோதிட சிந்தாமணி.
சோதிடத் திரட்டு .
சோதிட தசப் பொருத்தம்.
சோதிட நூல்.
சோதிட நூற்குறிப்பு.
சோதிட நூற் றிரட்டு.
சோதிட பாவங்கள்.
சோதிட பிந்து .
சோதிடம் பல சாத்திரம்.
சோதிடம் பல திரட்டு.
சேரிடம் பல மாலை .
சோதிடம் யோக பலன்.
சோதிட மஞ்சரி .
சோதிடரத்தினம் .
சோதிட ரத்தினமாலை .
சோதிட லட்சணம்.
சோதிப்பத்து.

இதில் உள்ள நூல்கள் இருந்தால் தெரியப்படுத்தவும். கைப்பேசி : 99407 71415

1) அங்கத்துடிப்புகளும் பலன்களும்
2) அதிர்ஷ்ட நியுமரலாஜீ ஜோதிடம்
3) அனுபோக ஜாதக ரகசியம்
4) ஆயுள் பாவங்கள்
5) எண்கணித சோதிடத்தில் கர்ம எண்
6) எளிய ஸ்ரீஜோதி முழுமையான நூல்
7) க்ரந்தாகூர சமஸ்க்ருத பாலபாடம்
8) கர்ம எண்
9) காலக்கண்ணாடி
10) கிரக அவஸ்தைகள்
11) குதிரை பந்தய லாவணி
12) கெளசிக சிந்தாமணி
13) கேரளா சோதிடம்
14) கைரேகை ஜோதிட ஞானம்
15) சந்தான தீபிகை
16) சந்திரகாவியம்
17) சாதக கணிதாமிர்தம்
18) சிற்ப சாத்திர செய்தி அடைவு
19) சுந்தரசேகரம்
20 ) சூடாமணி உள்ள முடையான்
21) சோதிட அகராதி
22) சோதிட ஆனந்த களிப்பு
23) சோதிட கோட்சார சிந்தாமணி
24) சோதிட வாசகம் 2
25) தமிழ் மாத பிறந்தவர்களின் பலன்கள்
26) தஜ க நீலகண்டேயம்
27) நியூமரலாஜீ
28 ) நீயூமரலாஜீ 1
29) பஞ்சாங்க கணனம் – 1
30) பஞ்சாங்க கணனம் – 2
31) பஞ்சாங்க கணனம்
32) பீரங்கி முனிவர் ஜோதிடம் 300
33) பிரஞ் ஞான தீபிகை
33) புத்ரபாவம்
34) புலிப்பாணி சோதிடம் -300
35) பெண்கள் ஜாதகமும் பலனும்
36) பெரிய சோதிட சாதக கணித பாலசிட்சை
37) பெரிய ஜோதிட சில்லறைக்கோர்வை
38 ) மச்சமுனி ஜோதிடம்
39) மனையடி சிற்ப சிந்தாமணி
40) ஜாதக பாஸ்கரன்
41) யோகப் பொருளகராதி
42) ராசி நட்சத்திரங்கள்
43) ராமசேகரம்
44) வானவியல் மூலமும் வரலாறும்
45) விதி விளக்கம்
46) விவாக வியாக்கினம்
47) வீமகவி
48) ஜாதக உண்மை திறவுகோல் – 2 ம் பாகம்
49) ஜாதக தெசாரிஷ்ட நிவாரணி
50) ஜெயமுனி
51) ஜோதிட திறவுகோல்
52) ஜோதிட பால போதினி
53) ஜோதிட வாசகம்
54) ஜோதிட பேரகராதி
55) ஜோதிடராகலாம்

நாடி :
_ _ _
1) கார்க்கேயர் நாடி
2) சகாதேவநாடி
3) சகாதேவர் சோதிட நாடி
4) பதிணென் சித்தர்களின் நாடி சாஸ்திரம்
5) சப்த ரிஷி நாடி கன்யா லக்னம்
6) சப்த ரிஷி நாடிமேஷ லக்னம்
7) சுகர் நாடி
8) நாடி ஜோதிடம்
9) நாடிச் சக்கரம்
10) புஜண்டர் நாடி முதற் பாகம்
11) கந்தர்நாடி

ஆரூடம் :
————
1) அகத்தியர் ஆரூடம்
2) அகத்தியர் பஞ்சபட்சி ஆரூடம்
3) அனுபோக ஆரூட சிந்தாமணி
4) அஷ்டதிக் ஆருடம்
5) ஆஞ்சநேயர் ஆரூடசாஸ்திரம்
6) ஆரூட அலங்காரம்
7) கந்தராரூடம்
8) சாமக்கோள் ஆரூடம்
9) நட்சத்திர ஆரூட சிந்தாமணி
10) பட்சி ஆரூடம்
11) பாய்ச்சிகை ஆருடம்
12) வராகி ஆருடம்
13) வால்மீகர் ஆரூடசாஸ்திரம்
14) வான்மீகர் ஆரூடம் – 40
15) ஜெயமுனிவர் ஆரூட சாஸ்திரம்
16) ஸ்ரீ கணேச ஆரூட தீபிகை
17) ப்ரசன்ன ஆரூடம்

சாஸ்திரங்கள் :
– – – – – – – – – – – – –
1) கூப சாஸ்திரம்
2) வராகர் ஒரா சாத்திரம்
3) அகத்தியர் தற்க சாத்திரம்
4) கப்பல் சாத்திரம்
5) களவு காணும் சாஸ்திரம்
6) குருநாடி சாஸ்திரம்
7) கெ வுளி சாஸ்திரம்
8) சர்வ பிராயண சாஸ்திரம்
9) சாமுத்ரிகா லட்சணம்
10) சாஸ்திரமும் மழையும்
11) அகத்தியர் சாமுத்ரீகா லட்சணம்
12) தும்ம நூல் சாஸ்திரம்
13) நந்தி நூல் ரேகை சாஸ்திரம் – 110
14) பாச்சிகை சாஸ்திரம்
15) பூமிசாஸ்திரம்
16) மச்ச சாஸ்திரம்
17) மனைக் குறி சாஸ்திரம்
18) முக்கால ரேகை சாஸ்திரம்
19) ருது நூல் சாஸ்திரம்
20) வாஸ்து சாஸ்திரம்
21) விவாக சாஸ்திரம்

பஞ்ச பட்சி:
– – – – – – – – –
1) சுக்கும பஞ்ச பட்சி
2) நிமிஷப் பஞ்சபட்சி
3) பஞ்ச பட்சி
4) சுருக்கு பஞ்சபட்சி

விடுபட்ட நூல்கள் :
– – – – – – – – – – – – – – – –
1) ஜ்யோதிஷ ஞான போதினி
2) சிற்றம்பலசேகரம்
3) சோதிடகளஞ்சியம்
4) ஸ்ரீபதி ஜாதக சந்திரிகை விளக்கம்
5) அருட் கொடி சிற்ப சாஸ்திரக் கண்ணாடி
6) காக்கையர் சிற்பம்
7) சாத காலங்காரம்
8) குரு – சிஷ்ய சம்வாத ஹஸ்த இரேகை
9) அதிர்ஷ்ட ஜோதிட சாஸ்திரம்
10) சினேந்திர மாலை
11) அநு பவ ஹஸ்த ரேகை சாஸ்திரம்
12) பெரிய வருஷாதி நூல்
13) சோதிட அரிச்சுவடி முதல் பாகம்
14) நந்தி தேவர் சோதிடமர்மம்
15) ஜாதக கணிதம் முதல் பாகம்
16) அனுபவ கை ரேகை விஞ்ஞானம்
17) கைரேகை விளக்கம்
18) சோதிட பிரச்சாரம்
19) சோதிட பராக்கிரமம்
20) கைறேகைக் களஞ்சியம்
21) ஜாதக ராஜ மனோரஞ்சிதம்
22) ஜோதிட ஆராய்சி திரட்டு
23) கைரேகைக் கலை
24) சுகர் நாடி என்னும் ஜோதிட சிகாமணி