பிறந்த நட்சத்திரமும் தொடங்க வேண்டிய பெயரின் எழுத்தும்.

பிறந்த நட்சத்திரமும் தொடங்க வேண்டிய பெயரின் எழுத்தும்! வணங்க வேண்டிய கிரகங்கள்!

செய்ய வேண்டியஅபிஷேகம்
நட்சத்திரம் எழுத்துக்கள்…..
அசுவினி சு-சே-சோ-ல, ர
பரணி லி-லு-லே-லோ
கிருத்திகை அ-இ-உ-ஏ
ரோகிணி ஒ-வ-வி-வு
மிருகசீரிஷம் வே-வோ-கா-கி-ரு
திருவாதிரை கு-கம்-ஹம்-ஜ-ங-ச-க
புனர்பூசம் கே-கோ-ஹா-ஹீ
பூசம் ஹு-ஹே-ஹோ-டா
ஆயில்யம் டி-டு-டெ-டோ-டா
மகம் ம-மி-மு-மே
பூரம் மோ-டா-டி-டு
உத்திரம் டே-டோ-ப-பா-பி
அஸ்தம் பூ-கீ-ஜ-ண-தா-டா
சித்திரை பி-போ-ரா-ரி-ஸ்ரீ
சுவாதி ரு-ரே-ரோ-தா-க்ரு
விசாகம் தி-து-தே-தோ
அனுஷம் ந-நி-நு-நே
கேட்டை நோ-யா-யீ-யு
மூலம் யே-யோ-பா-பி
பூராடம் பூ-தா-ட-பா-டா-பி
உத்திராடம் பே-போ-ஷ-ஜ-ஜி
திருவோணம் ஜு-ஜெ-ஜொ-கா-க
அவிட்டம் க-கீ-கு-கே
சதயம் கோ-ச-சீ-சு-ஸ-ஸீ-ஸு
பூரட்டாதி ஸ-ஸோ-தா-தீ-சே-சோ-டா-டி
உத்திரட்டாதி து-ஷா-ஜு-சா-சி-சீ-டா-தா-த-ஜ-ஞ
ரேவதி தே-தோ-ச-சி-டே-டோ-சா-சி
27 நட்சத்திரங்களுக்குரிய வணங்க வேண்டிய கிரகங்கள்!
அஸ்வினி கேது

பரணி சுக்கிரன்

கார்த்திகை சூரியன்

ரோகிணி சந்திரன்

மிருகசீரிஷம் செவ்வாய்

திருவாதிரை ராகு

புனர்பூசம் குரு (வியாழன்)

பூசம் சனி

ஆயில்யம் புதன்

மகம் கேது

பூரம் சுக்கிரன்

உத்திரம் சூரியன்

அஸ்தம் சந்திரன்

சித்திரை செவ்வாய்

சுவாதி ராகு

விசாகம் குரு (வியாழன்)

அனுஷம் சனி

கேட்டை புதன்

மூலம் கேது

பூராடம் சுக்கிரன்

உத்திராடம் சூரியன்

திருவோணம் சந்திரன்

அவிட்டம் செவ்வாய்

சதயம் ராகு

பூரட்டாதி குரு (வியாழன்)

உத்திரட்டாதி சனி

ரேவதி புதன்.
அபிஷேகம் செய்ய வேண்டிய பொருள்கள்:
அசுவினி சுகந்த தைலம்

பரணி மாவுப்பொடி

கார்த்திகை நெல்லிப்பொடி

ரோகிணி மஞ்சள்பொடி

மிருகசீரிடம் திரவியப்பொடி

திருவாதிரை பஞ்சகவ்யம்

புனர்பூசம் பஞ்சாமிர்தம்

பூசம் பலாமிர்தம் (மா, பலா, வாழை)

ஆயில்யம் பால்

மகம் தயிர்

பூரம் நெய்

உத்திரம் சர்க்கரை

அஸ்தம் தேன்

சித்திரை கரும்புச்சாறு

சுவாதி பலச்சாரம் (எலுமிச்சை, நார்த்தம் பழச்சாறு)

விசாகம் இளநீர்

அனுஷம் அன்னம்

கேட்டை விபூதி

மூலம் சந்தனம்

பூராடம் வில்வம்

உத்திராடம் தாராபிஷேகம் (லிங்கத்திற்கு மேல் ஒரு பாத்திரத்தில் சிறு துவாரமிட்டு, சொட்டு சொட்டாக நீர் விழ செய்வது)

திருவோணம் கொம்பு தீர்த்தம்

அவிட்டம் சங்காபிஷேகம்

சதயம் பன்னீர்

பூரட்டாதி சொர்ணாபிஷேகம்

உத்திரட்டாதி வெள்ளி

ரேவதி ஸ்நபனம் (ஐவகை தீர்த்தங்களால் அபிஷேகம் செய்தல்)

நகல் 

மீள் பதிவு