வெளியூர் பயணங்களை தொடங்கும்

வெளியூர் பயணங்களை தொடங்கும் ===============================போது கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய
=================================
முக்கியமான விசயங்கள்
=====================

வெளியூர் பயணம் தொடங்கும் போது நடப்பில் உள்ள பிரசன்ன லக்கினத்திற்கு கேந்திர ஸ்தானங்களான 1-4-7-10 இந்த இடங்களில் எதாவது ஒருகிரகமாவது இருக்கும்போது நாம் பயணத்தை தொடங்கவேண்டும்.

பிரசன்ன லக்கினத்திற்கு 1-4-7-10 இந்த இடங்களில் என்ன கிரகம் உள்ளதோ அந்த கிரகம் நமக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழங்கும்.

பிரசன்ன லக்ன கேந்திரங்களில் உள்ள கிரகங்களுக்குரிய மந்திரங்களை பாராயணம் செய்தல் மற்றும் அந்த கிரகங்களுக்குரிய தெய்வங்களை ஆத்மார்த்தமாக வேண்டிக்கொண்டு பயணத்தை தொடங்குவது நமக்கு நல்ல பாதுகாப்பை அளிக்கும்.

மேலும் 1-4-7-10 ல் உள்ள கிரகங்களுக்குரிய காரகத்துவங்களில் உள்ள உறவினர்களிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கொண்டு செல்லுதலும் நன்மை அளிக்கும்.

முதலில் குல தெய்வத்திடமும் நன்கு பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு பயணத்தை தொடங்குவது நன்மையாகும்.

இந்த முறைகளை கடைபிடித்து பயணத்தை தொடங்கினால் பயணம் பாதுகாப்பாகவும், இனிதாக அமையும் .

ஜோதிடர் & ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்
சிவகாளீஸ்வரன்
7418796879
நன்றி.