இலங்கை நாளிதழில்

சோதிட கேசரி மாத இதழ் நன்றி இலங்கை நாளிதழ் #வீரகேசரியின் ஜோதிட பகுதியான...
Read More ⟶

SASTI TV LIVE

12 மணிநேர தொடர் நேரலை அனைவருக்கும் வணக்கம்அட்சய லக்ன பத்ததி என்ற புதிய...
Read More ⟶

அட்சய லக்ன பத்ததி நூல்

அட்சய லக்ன பத்ததி பாகம் 2 நூல் கிடைக்கும் இடங்கள். புலம் பதிப்பகம்...
Read More ⟶

பங்குசந்தை

26/06/2020 பங்குசந்தை நிலவரம் முற்பகுதி - கவனம்/ பிற்பகுதி -...
Read More ⟶

பங்குசந்தை_நிலவரம்

24/06/2020 பங்குசந்தை_நிலவரம் 9.45 - 11.45 கவனம் 11.45 - 1.30 நிலையற்ற தன்மை 1.30 - 3.30...
Read More ⟶

அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட ஆய்வு

என்னை வியக்க வைத்த அக்சய லக்கின பத்ததிஎன் பெயர் ஸ்ரீமதி வனிதா நான்...
Read More ⟶