01.02.2017இந்த நாள் இனிய நாள்.

    இந்த நாள் இனிய நாள். 01.02.2017 புதன் கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶

நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியவை

                                                                                                      நினைவில்...
Read More ⟶

ருத்ராட்சமும் ஜோதிடமும்

ருத்ராட்சமும் ஜோதிடமும் அஸ்வினி - ஒன்பது முகம். பரணி - ஆறுமுகம்,...
Read More ⟶