அரசியலில் எந்த லக்னம் எப்படி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும்.https://youtu.be/PN5fZP38lJA

https://youtu.be/PN5fZP38lJA அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள்,வாழ்வில் எல்லாரும்...
Read More ⟶

கோர்ட் கேஸ் வழக்கு பற்றிய ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/uot9tjN6QvU அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள். வாழ்வில் எல்லோரும்...
Read More ⟶

இலங்கை நாளிதழில்

சோதிட கேசரி மாத இதழ் நன்றி இலங்கை நாளிதழ் #வீரகேசரியின் ஜோதிட பகுதியான...
Read More ⟶

அட்சய லக்ன பத்ததி நூல்

அட்சய லக்ன பத்ததி பாகம் 2 நூல் கிடைக்கும் இடங்கள். புலம் பதிப்பகம்...
Read More ⟶

Alp Astrologer pothuvudaimoorthy

Astrology comprises of many concepts and uses many tools and methodologies to arrive at predictions.Foremost among them is the Dasa and bukthi based on the moon and the star it occupies.All major...
Read More ⟶