தொழில் பற்றிய ஆய்வு

https://youtu.be/IRt88y7EvAw அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த ஜாதகத்தில் தொழிலை பற்றி...
Read More ⟶

கேள்வி என்ன குறிக்கோள்என்ன இலக்குகள் என்ன

https://youtu.be/_UHrel9wzzM அனைவருக்கும் வணக்கம்,ஒவ்வொரு ஜாதகமும் எதற்கு...
Read More ⟶

அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட ஆய்வு

என்னை வியக்க வைத்த அக்சய லக்கின பத்ததிஎன் பெயர் ஸ்ரீமதி வனிதா நான்...
Read More ⟶

Alp-astrology-method

Hi Readers, This post solely and precisely reveals the functions and effects of 'BADHAKADHIPATHI' in a horoscope through ALP analysis. In the below mentioned case study, this respective natal...
Read More ⟶