லால் கிதாப்

12 இராசிகளுக்கும் அதிஷ்டம் அளிக்க கூடிய பண்டைய கால லால் கிதாப் மந்திர...
Read More ⟶

இந்த நாள் இனிய நாள். 11.01.2017 புதன் கிழமை

இந்த நாள் இனிய நாள். 11.01.2017 புதன் கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶

சாதகப் பொருத்தம்

சாதகரீதியான பொருத்தம் பார்ப்பதில் முக்கியமாக ஒரு விதிவிலக்கு பாடலை...
Read More ⟶