01.02.2017இந்த நாள் இனிய நாள்.

    இந்த நாள் இனிய நாள். 01.02.2017 புதன் கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶

இந்த நாள் இனிய நாள். 11.01.2017 புதன் கிழமை

இந்த நாள் இனிய நாள். 11.01.2017 புதன் கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶

கேது கிரஹ தோஷ நிவாரண பரிகாரங்கள்

  1.43 நாட்களுக்குத் தொடர்ந்து நாய்க்கு சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டி...
Read More ⟶

கே‌ள்‌வி-ப‌தி‌ல்

1. ராஜாதிராஜ விண்ணகரம் என்பது எக்கோவிலைக் குறிக்கும்? 2. செண்பகாரண்யம்...
Read More ⟶

நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியவை

                                                                                                      நினைவில்...
Read More ⟶

பித்ரு சாபம் நீங்க,பூர்வ ஜன்ம பாபங்களின் தீய விளைவுகள் தீர

ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் அமாவாசை அன்று அல்லது ஏதேனும் ஒரு அமாவாசை அன்று...
Read More ⟶

பஞ்சாட்சரம்

மூன்று வகை பஞ்சாட்சரம் நமசிவய - ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் சிவயநம - சூட்சும...
Read More ⟶

“திருச்சத்திமுத்தம்”

கும்பகோணம்., பட்டிஸ்வரம் அருகிலுள்ளது திருச்சக்திமுற்றம் ஸ்ரீ...
Read More ⟶

பரிகாரங்கள்

1) வீட்டில் ஸ்படிக லிங்க வழிபாடு, ஸ்ரீ யந்திர வழிபாடு ஒருவரை விரைவில் செல்வ...
Read More ⟶