ரோகிணி நட்சத்திரம்

ஓம் நமசிவாய.... குரு வாழ்க ...குருவே துணை... .... ரோகிணி நட்சத்திரம்..... .... செய்வன...
Read More ⟶

இந்த நாள் இனிய நாள். 12.01.2017

இந்த நாள் இனிய நாள். 12.01.2017 வியாழ கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶