நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியவை

                                                                                                      நினைவில்...
Read More ⟶

பித்ரு சாபம் நீங்க,பூர்வ ஜன்ம பாபங்களின் தீய விளைவுகள் தீர

ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் அமாவாசை அன்று அல்லது ஏதேனும் ஒரு அமாவாசை அன்று...
Read More ⟶

“திருச்சத்திமுத்தம்”

கும்பகோணம்., பட்டிஸ்வரம் அருகிலுள்ளது திருச்சக்திமுற்றம் ஸ்ரீ...
Read More ⟶

சந்திரன்

    சந்திரன்: நம்முடைய, பாரத நாட்டின் ஜோதிடக்கலை சூரிய,...
Read More ⟶