லால் கிதாப்

12 இராசிகளுக்கும் அதிஷ்டம் அளிக்க கூடிய பண்டைய கால லால் கிதாப் மந்திர...
Read More ⟶

ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றிகள்

ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றிகள்; உலகம்,உயிர்கள்,பிரபஞ்சம் மற்றும் அனைத்து...
Read More ⟶

சாதகப் பொருத்தம்

சாதகரீதியான பொருத்தம் பார்ப்பதில் முக்கியமாக ஒரு விதிவிலக்கு பாடலை...
Read More ⟶