ரோகிணி நட்சத்திரம்

ஓம் நமசிவாய.... குரு வாழ்க ...குருவே துணை... .... ரோகிணி நட்சத்திரம்..... .... செய்வன...
Read More ⟶

லால் கிதாப்

12 இராசிகளுக்கும் அதிஷ்டம் அளிக்க கூடிய பண்டைய கால லால் கிதாப் மந்திர...
Read More ⟶

ஒன்பதின் தத்துவம்……

ஒன்பதின் தத்துவம்,என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 9ன் சிறப்பு...
Read More ⟶